Důchod: Jak se připravit? Bez jakých dokladů jej nedostanete? Co dělat, aby se odchod do penze nestal noční můrou!

Neumíte se dočkat penzijního věku? Těšíte se už na dny, kdy se budete moci věnovat svým koníčkům, které jste zanedbávali? Ale pozor! Na tuto událost se pořádně připravte, aby se odchod do penze nestal pro vás noční můrou například v podobě dohledávání dokladů.

Kdo má na starobní důchod nárok? \“Na starobní důchod má nárok každý pojištěnec, který odpracoval nejméně 15 let a dovršil důchodový věk,\“ přiblížila podmínky přiznání této penzijní dávky Zuzana Dvoráková ze Sociální pojišťovny. \“Pojištěnec o něj může požádat nejdříve v den dovršení důchodového věku prostřednictvím pobočky Sociální pojišťovny v místě trvalého pobytu,\“ uvedla. Upozornila, že s přípravami na odchod do důchodu je vhodné začít alespoň jeden rok před dovršením důchodového věku. „Je to čas potřebný na shromáždění dokumentů, kontrolu, zda všechna odpracovaná období, neboli období důchodového pojištění, jsou evidovány v Sociální pojišťovně a podobně. Doporučujeme požádat Sociální pojišťovnu o vyhotovení a zaslání informace o stavu a změnách stavu individuálního účtu pojištěnce, ze které se pojištěnec dozví důležité a potřebné údaje k důchodu. Zároveň zjistí, pokud mu některé období v evidenci chybí a v době přípravy na důchod si jej může klidně a včas zdokladovat a doplnit do evidence,“ vysvětlila postup Dvoráková.

Jak uvedla, zpravidla není v Sociální pojišťovně evidováno období studia. „Lze ho dokladovat výučním dopisem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo potvrzením školy odkdy dokdy studium trvalo. SP také nezná období péče o dítě, je třeba jej zdokladovat rodným listem dítěte, základní vojenská služba se dokládá vojenskou knížkou nebo potvrzením vojenského archivu v Trnavě. Dále to může být období evidence na úřadu práce, které je třeba zdokladovat. Pokud chybí období zaměstnání, pojištěnec se může obrátit na svého bývalého zaměstnavatele, aby mu vystavil evidenční list důchodového zabezpečení/pojištění a zaslal ho do pojišťovny,“ uvedla. Tato příprava je velmi důležitá a může pak výrazně zkrátit dobu samotného vyřízení důchodu.

Po sepsání žádosti a předložení všech dokladů začíná proces schvalování nároku na penzi a její částky. Pojištěnec o výsledku tohoto procesu obdrží písemné rozhodnutí poštou.

„Sociální pojišťovna je povinna o důchodu rozhodnout nejpozději do 60 dnů od sepsání žádosti. V mimořádně složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní, což však pojištěnci písemně oznámí. Pokud si pojištěnec včas shromáždí všechny potřebné doklady, výrazně si urychlí vyřízení svého důchodu. Pokud pojišťovna musí později zjišťovat chybějící období pojištění, toto zpravidla celé řízení o důchodu prodlouží,“ upozorňuje Dvoráková.

Senior couple using laptop with their financial advisor during a meeting int he office. Focus is on senior man.

Člověk, který dovrší důchodový věk, ale do penze se nechystá a ani o ni nepožádá, by si měl pohlídat, aby o penzi požádal do tří let od dosažení důchodového věku. O důchod totiž nejste povinen žádat hned, jakmile dosáhnete penzijního věku. Můžete nadále pracovat, aniž byste penzi pobírali. Pokud se po nějaké době rozhodnete o důchod požádat, můžete tak učinit i zpětně. Vyplacený vám však může být nejvýše tři roky zpětně od uplatnění nároku na důchod, ale pouze za období po dovršení důchodového věku. Například pokud jste důchodový věk dovršili v roce 2016 ao důchod požádáte letos se zpětnou platností, bude vám vyplacen pouze od roku 2019, čili nejvýše tři roky zpětně.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram