Při odchodu do penze vám patří odchodné i odstupné. Jaké? Podívejte se na příklady!

Člověk, který dosáhne důchodového věku a také požádá o penzi, může i nadále pracovat. Žádný zákon souběžné pobírání důchodu a zaměstnání nezakazuje.

Pokud penzista pracuje vedle penze, zvyšuje si tím zároveň svůj důchod. Ten mu potom Sociální pojišťovna zvýší automaticky vždy v lednu.

Pokud tebe budete jako penzista pracovat, o zvýšení svého důchodu za práci dostanete písemné rozhodnutí o nové výši důchodu ze Sociální pojišťovny vždy do 31. března a následně dostanete i doplatek v důchodu za období od 1. ledna. Pokud si budete přivydělávat na dohodu a váš příjem bude do 200 eur měsíčně, nemusíte platit žádné odvody, ale zvyšovat se nebude ani vaše penze.

Senior mature older woman watching business training, online webinar on laptop computer remote working or social distance learning from home. 60s businesswoman video conference calling in virtual chat

Může penzista o zvýšení důchodu požádat, jakmile přestane pracovat? Pokud pracující důchodce přestane pracovat a důchodové pojištění mu zanikne během roku, od následujícího dne po zániku tohoto pojištění může neformální žádostí (dopisem) požádat o zvýšení důchodu. V takovém případě není třeba čekat na iniciativu Sociální pojišťovny. Neformální žádost musí obsahovat údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu), předmět žádosti, tedy o co důchodce žádá (o zvýšení důchodu za období od 1. ledna do dne zániku pojištění) a také odkdy to žádá (od následujícího dne po zániku pojištění). Podepsanou žádost je třeba zaslat na adresu ústředí Sociální pojišťovny. Takto lze o zvýšení starobního důchodu požádat v kalendářním roce jen jednou.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram