Vráble chtějí na Fidváru vybudovat z eurofondů archeopark s muzeem

Město Vráble chce vybudovat archeopark s muzeem v archeologicky významné lokalitě Fidvár. Archeopark by měl vzniknout na místě osídlení ze starší doby bronzové a měl by být jedinečný v rámci celé střední Evropy.

Podobný park existuje v polské Trzcinici. Finance na jeho vybudování chce město získat z eurofondů. Informoval o tom primátor Tibor Tóth.

V bezprostřední blízkosti naleziště by měl vzniknout skanzen a muzeum člověka starší doby bronzové. Vybudování skanzenu a muzea propojí současnost s minulostí, laické i odborné veřejnosti nejen ze Slovenska umožní poznat život člověka starší doby bronzové a v neposlední řadě přispěje k rozvoji turismu v regionu, tvrdí primátor.

Systematický archeologický výzkum lokality Fidvár se uskutečnil v letech 2007 až 2017 ve spolupráci Archeologického ústavu SAV v Nitře a pracovníků z německého Frankfurtu nad Mohanem. Odborným garantem byl archeolog Jozef Bátora.

Shot of a young woman looking at paintings in a galleryhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/781126.jpg

Podle jeho slov významným unikátem tohoto nálezu je, že se podařilo zjistit 180 půdorysů domů v radiálním uspořádání.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram